บริการของเรา

บ้านพยาบาล ให้บริการ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้ปวยให้อาหารทางสายยาง โรคทางอายุรกรรม